Konsulting IT w dużym doświadczeniem....

O firmie

Świadczymy związane z oprogramowaniem oraz usługi konsultingowe, usługi audytu, inwentaryzacji stanu zastanego, przygotowania koncepcji technicznej systemów i oprogramowania lub architektury infrastruktury, oraz pełnej dokumentacji przetargowej. Prowadzimy też usługi nadzoru nad produkcją oprogramowania, usługi nadzoru nad wdrażaniem oprogramowania; szczególnie oprogramowania medycznego, bankowego, telekomunikacyjnego, GIS, operatorskiego – bilingowego, SCADA, paszportyzacji – inwentaryzacji. Rozliczamy projekty Unijne, znamy SL.

Posiadamy doświadczenie z rynków: sieci szerokopasmowe, podmioty medyczne, banki, urzędy państwowe, urzędy samorządowe. Specjalizujemy się w systemach GIS, SCADA, HIS, PACS/RIS, ERP, EOD, systemach przywoławczych, komunikacyjnych, kolejkowych, telekomunikacyjnych, bilingowych, biletowych oraz systemach bezpieczeństwa, zaawansowanych strukturach baz danych, systemach zarządzania infrastrukturą i monitoringu aplikacji, wirtualizacją. Działamy głównie jako podwykonawcy ale również wykonawcy zamówień. Obsługujemy BCU i KPO.


Zajmujemy się audytami bezpieczeństwa sieciowego i audytami systemów bezpieczeństwa fizycznego. Posiadamy audytorów ISO9001:2015, ISO 27001, ISO31000, BPMN ISO19510. 

Potrafimy zrozumieć Klienta i wpasować się w jego położenie. Wielu z nas pracowało w przeszłości po stronie urzędowej, tak więc znamy wizję poprawności z drugiej strony. Słuchamy wizji Klienta, podpowiadamy ale nie narzucamy chyba, że taką wolę wyrazi Klient. Każdą wizję potrafimy dopasować w świecie nowoczesnych rozwiązań IT.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o:

Prince 2 Practitioner

PRINCE2 to najszerzej przyjęta na świecie metoda zarządzania projektami, wykorzystywana przez ludzi i organizacje z różnych branż i sektorów. To elastyczna metoda, która prowadzi przez podstawowe elementy potrzebne do zarządzania udanymi projektami, niezależnie od ich typu i skali. Oparta na siedmiu zasadach, motywach i procesach, metoda PRINCE2 może być dostosowana nawet do specyficznych wymagań.


Agile PM

Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zwinnego zarządzania projektami. Bazą, na której powstała najnowsza wersja metodyki (v2) jest podejście The DSDM Agile Project Framework (ang. Dynamic Systems Development Method), która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie zakres projektu może ulegać zmianie.

AgilePM jest podejściem, które gwarantuje pełną realizację oczekiwań klienta, gdyż dostarcza właśnie to, czego klient potrzebuje, a nie tylko to, co klient początkowo zamówił. Dzięki temu jesteśmy w stanie dogłębnie zrozumieć jego potrzeby i wspólnie opracować rozwiązania, które będą odpowiednie..


SCRUM Master

Scrum Master to jedna z trzech ról, która występuje w Scrumie. Jest to rola, która budzi najwięcej kontrowersji i bardzo często jest rozumiana w niewłaściwy sposób. Na domiar złego, Scrum Master w polskich realiach został początkowo przetłumaczony w przesadnie dosłowny sposób jako “Mistrz Młyna”. W największym skrócie, Scrum Master odpowiada za to, aby Scrum był rozumiany i stosowany. Innymi słowy zapewnia, że Zespól Scrumowy stosuje się do:

  • teorii Scruma (czyli empirycznej kontroli procesu), oraz
  • reguł oraz praktyk (wydarzenia, role oraz artefakty).

CISA, CISSP, NSA, CEH

Certified Information Systems Auditor, CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych) – certyfikat zawodowy dla osób zajmujących się audytem systemów informatycznych wydawany przez ISACA zgodnie z normą ISO/IEC 17024:2003.

Certyfikat CISSP jest niezależnym i obiektywnym świadectwem eksperckim w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. W czerwcu 2004 roku CISSP został pierwszym certyfikatem spełniającym standard ISO 17024:2003 oraz akredytowanym przez ANSI.

Osoba posiadająca certyfikaty CEH i NSA Jest to wykwalifikowana osoba, która wykorzystuje narzędzia i umiejętności hackerskie w sposób legalny i na zlecenie firm. Jej głównym zadaniem jest sprawdzenie oraz ocena ryzyka, na które narażony jest system bezpieczeństwa obowiązujący w danej organizacji. Obydwa certyfikaty mogą z powodzeniem jako certyfikaty alternatywne lub równoważne zastąpić w wymaganiach CISA i CISSP.

Vmware VCP


Vmware chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Mamy za sobą ponad 100 realizacji wykonania dokumentacji w zakresie wdrożeń opartych o Vmware, audytów oraz usług nadzoru autorskiego nad konserwacją.

BPMN - ISO/IEC 19510

Business Process Model and Notation (BPMN, Notacja i Model Procesu Biznesowego). Posiadamy specjalistów posiadających certyfikację w zakresie BPMN zgodnie z ISO/IEC 19510. 

PN-EN ISO/IEC 27001

Firma posiada w swoim portfolio profesjonalnych audytorów bezpieczeństwa z zakresu ISO 27001. prowadzimy w tym zakresie audyty bezpieczeństwa w zakresie zgodnym z rządowymi wymaganiami w zakresie prowadzenia audytów w instytucjach publicznych. Posiadamy również możliwości wykonywania audytów w zakresie testów penetracyjnych. Posiadamy doświadczenie w tym zakresie m.in. w NBP.

ISO/IEC 31000

Międzynarodowa norma ISO 31000 jest zbiorem podstawowych zasad, ram i wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. Norma ISO 31000 pozwala sprawniej i efektywniej realizować zadania oraz cele biznesowe poprzez przyjęcie odpowiednich działań w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.